อนุบาล-ภาษาอังกฤษ

เรื่อง: สนุกกับภาษาอังกฤษ อนุบาล 1
โดย: วรินทร์ เนาวประทีป
 
ประกอบไปด้วยแบบฝึกที่หลากหลายเพื่อช่วยในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ทำให้มีความก้าวหน้า
ทางสติปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กอายุระหว่าง 3 - 6 ปี...
 
ราคาปกติ : 125 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: แบบฝึกทักษะ ภาษาอังกฤษ ปฐมวัยปีที่ 1
โดย: ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
 
เนื้อหาประกอบด้วย
• แบบฝึกคัดอังกฤษ พร้อมคำศัพท์ง่าย ๆ สำหรับระดับปฐมวัย พร้อมรูปภาพสวยงามพิมพ์ 4
• แบบฝึกระบายสี และฝึกลีลามือสำหรับเด็กเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยเรียน
&bu...
 
ราคาปกติ : 39 บาท
ราคาสมาชิก 36 บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: แบบฝึกทักษะ ภาษาอังกฤษ ปฐมวัยปีที่ 2
โดย: ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
 
เนื้อหาประกอบด้วย
• แบบฝึกคัดอังกฤษ พร้อมคำศัพท์ง่าย ๆ สำหรับระดับปฐมวัย พร้อมรูปภาพสวยงามพิมพ์ 4
• แบบฝึกระบายสี และฝึกลีลามือสำหรับเด็กเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยเรียน
&bu...
 
ราคาปกติ : 39 บาท
ราคาสมาชิก 36 บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: แบบฝึกทักษะ ภาษาอังกฤษ ปฐมวัยปีที่ 3
โดย: ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
 
เนื้อหาประกอบด้วย
• แบบฝึกคัดอังกฤษ พร้อมคำศัพท์ง่าย ๆ สำหรับระดับปฐมวัย พร้อมรูปภาพสวยงามพิมพ์ 4
• แบบฝึกระบายสี และฝึกลีลามือสำหรับเด็กเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยเรียน
&bu...
 
ราคาปกติ : 39 บาท
ราคาสมาชิก 36 บาท
ดูรายละเอียด...
นิทาน-หนังสืออ่านนอกเวลา
เสริมความรู้-คณิตศาสตร์
เสริมความรู้-ภาษาอังกฤษ
เสริมความรู้-สังคมศึกษา
เสริมความรู้-ภาษาไทย
อนุบาล-คณิตศาสตร์
อนุบาล-ภาษาอังกฤษ
อนุบาล-สังคมศึกษา
อนุบาล-วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา-คณิตศาสตร์
ประถมศึกษา-วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประถมศึกษา-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา-ชุดเตรียมสอบ
ประถมศึกษา-คอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนต้น-สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนต้น-ชุดติวเข้ม
มัธยมศึกษาตอนต้น-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มัธยมศึกษาตอนปลาย-สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ฟิสิกส์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เคมี
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ชีววิทยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ชุดเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เบ็ดเตล็ด
    
ค้นหา :