อนุบาล-วิทยาศาสตร์

เรื่อง: สนุกกับวิทยาศาสตร์ อนุบาล 3
โดย: วีระ ธนโชติธันยา
 
ประกอบด้วยแบบฝึกที่หลากหลายเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ วัสดุรอบตัว แสงและเงา เสียง ไฟฟ้า ยานพานนะ สิ่งแวดล้อมรอบตัว และลม ฟ้า อากาศ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กอายุระหว่าง 3 - 6 ปี...
 
ราคาปกติ : 90 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: สนุกกับวิทยาศาสตร์ อนุบาล 2
โดย: วีระ ธนโชติธันยา
 
ประกอบด้วยแบบฝึกที่หลากหลายเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในเรื่องร่างกายของเรา พืชและสัตว์รอบตัว สิ่งของใกล้ตัว ดิน น้ำ อากาศ และท้องฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กอายุระหว่าง 3 - 6 ปี ...
 
ราคาปกติ : 85 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: สนุกกับวิทยาศาสตร์ อนุบาล 1
โดย: วีระ ธนโชติธันยา
 
ประกอบด้วยแบบฝึกที่หลากหลายเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในเรื่อง ตัวเรา พืชและสัตว์ใกล้ตัว เล่นของใช้ และธรรมชาติรอบตัว เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กอายุระหว่าง 3 - 6 ปี ...
 
ราคาปกติ : 85 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 1 ระดับปฐมวัยปีที่ 1
โดย: ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
 
เนื้อหาประกอบด้วย
• ตัวเรา สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเราทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (พืช สัตว์ สิ่งของ)
• การคิด เปรียบเทียบ รูปภาพ สัญลักษณ์เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตใกล้ตัว...
 
ราคาปกติ : 39 บาท
ราคาสมาชิก 36 บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 2 ระดับปฐมวัยปีที่ 2
โดย: ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
 
เนื้อหาประกอบด้วย
• ตัวเรา สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเราทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (พืช สัตว์ สิ่งของ)
• การคิด เปรียบเทียบ รูปภาพ สัญลักษณ์เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตใกล้ตัว
 
ราคาปกติ : 39 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...
หน้าที่ 1/2    1  ,    2  , 

นิทาน-หนังสืออ่านนอกเวลา
เสริมความรู้-คณิตศาสตร์
เสริมความรู้-ภาษาอังกฤษ
เสริมความรู้-สังคมศึกษา
เสริมความรู้-ภาษาไทย
อนุบาล-คณิตศาสตร์
อนุบาล-ภาษาอังกฤษ
อนุบาล-สังคมศึกษา
อนุบาล-วิทยาศาสตร์
อนุบาล-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-คณิตศาสตร์
ประถมศึกษา-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประถมศึกษา-ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา-สุขศึกษาและพลศึกษา
ประถมศึกษา-การงานและอาชีพ
ประถมศึกษา-ชุดติวเข้ม
ประถมศึกษา-คู่มือเตรียมสอบ
ประถมศึกษา-คอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนต้น-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนต้น-สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น-วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ฟิสิกส์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เคมี
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ชีววิทยา
มัธยมศึกษาตอนต้น-ชุดติวเข้ม
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เบ็ดเตล็ด
มัธยมศึกษาตอนปลาย-สังคมศึกษา
    
ค้นหา :