ประถมศึกษา-คณิตศาสตร์

เรื่อง: Maths Test Problems ป.3
โดย: วิจิตร เพชรแดง
 
ประกอบด้วย ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 ทั้งแบบปรนัยและอัตนัยให้นักเรียนได้ทำข้อสอบก่อนสอบจริง พร้อมเฉลยทุกข้อทุกตอนเพื่อให้นักเรียนได้ตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยตนเอง......
 
ราคาปกติ : 110 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: Maths Test Problems ป.2
โดย: วิจิตร เพชรแดง
 
ประกอบด้วย ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 ทั้งแบบปรนัยและอัตนัยให้นักเรียนได้ทำข้อสอบก่อนสอบจริง พร้อมเฉลยทุกข้อทุกตอนเพื่อให้นักเรียนได้ตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยตนเอง......
 
ราคาปกติ : 80 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: Maths Test Problems ชั้น ป.1
โดย: วิจิตร เพชรแดง
 
ประกอบด้วย ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 ทั้งแบบปรนัยและอัตนัยให้นักเรียนได้ทำข้อสอบก่อนสอบจริง พร้อมเฉลยทุกข้อทุกตอนเพื่อให้นักเรียนได้ตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยตนเอง......
 
ราคาปกติ : 80 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: 1000 โจทย์น่าคิด คณิตศาสตร์ ป.6
โดย: วิจิตร เพชรแดง
 
ประกอบด้วย แบบฝึกหัด 100 ชุด ชุดละ 10 ข้อ รวมทั้งหมด 1,000 ข้อ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด มีการแบ่งแบบฝึกหัดออกตามเนื้อหาของแต่ละเรื่องโดยเรียงจากง่ายไปยาก นักเรียนจะได้ฝึกคิดแก้ปัญหาและการคำนวณหาคำตอบในโจทย์คณิตศาสตร์ที่หลากกลาย อันจะทำให้เกิดความชำนาญใน...
 
ราคาปกติ : 124 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: 1000 โจทย์น่าคิด คณิตศาสตร์ ป.5
โดย: วิจิตร เพชรแดง
 
ประกอบด้วย แบบฝึกหัด 100 ชุด ชุดละ 10 ข้อ รวมทั้งหมด 1,000 ข้อ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด มีการแบ่งแบบฝึกหัดออกตามเนื้อหาของแต่ละเรื่องโดยเรียงจากง่ายไปยาก นักเรียนจะได้ฝึกคิดแก้ปัญหาและการคำนวณหาคำตอบในโจทย์คณิตศาสตร์ที่หลากกลาย อันจะทำให้เกิดควา...
 
ราคาปกติ : 112 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...
หน้าที่ 1/15    1  ,    2  ,    3  ,    4  ,    5  ,    6  ,    7  ,    8  ,    9  ,    10  ,  >>

นิทาน-หนังสืออ่านนอกเวลา
เสริมความรู้-คณิตศาสตร์
เสริมความรู้-ภาษาอังกฤษ
เสริมความรู้-สังคมศึกษา
เสริมความรู้-ภาษาไทย
อนุบาล-คณิตศาสตร์
อนุบาล-ภาษาอังกฤษ
อนุบาล-สังคมศึกษา
อนุบาล-วิทยาศาสตร์
อนุบาล-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-คณิตศาสตร์
ประถมศึกษา-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประถมศึกษา-ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา-สุขศึกษาและพลศึกษา
ประถมศึกษา-การงานและอาชีพ
ประถมศึกษา-ชุดติวเข้ม
ประถมศึกษา-คู่มือเตรียมสอบ
ประถมศึกษา-คอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนต้น-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนต้น-สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น-วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ฟิสิกส์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เคมี
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ชีววิทยา
มัธยมศึกษาตอนต้น-ชุดติวเข้ม
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เบ็ดเตล็ด
มัธยมศึกษาตอนปลาย-สังคมศึกษา
    
ค้นหา :