ประถมศึกษา-วิทยาศาสตร์

เรื่อง: แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ 4
โดย: วีระ ธนโชติธันยา
 
เนื้อหาประกอบด้วย แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด 4 หน่วย แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-4 พร้อมเฉลยแบบประเมินผลตามตัวชี้วัดแยกเล่ม...
 
ราคาปกติ : 66 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ 1
โดย: วีระ ธนโชติธันยา
 
เนื้อหาประกอบด้วย แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด 4 หน่วย แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-4 พร้อมเฉลยแบบประเมินผลตามตัวชี้วัดแยกเล่ม...
 
ราคาปกติ : 69 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: 1000 โจทย์น่าคิด วิทยาศาสตร์ ป.6
โดย: วีระ ธนโชติธันยา
 
ประกอบด้วย แบบฝึกหัด 100 ชุด ชุดละ 10 ข้อ รวมทั้งหมด 1,000 ข้อ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด มีการแบ่งแนวข้อสอบออกตามเนื้อหาของแต่ละเรื่อง รวมถึงโจทย์ทบทวนก่อนสอบ นอกจากนี้ยังมีข้อสอบพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ในระดับประถ...
 
ราคาปกติ : 74 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: 1000 โจทย์น่าคิด วิทยาศาสตร์ ป.5
โดย: วีระ ธนโชติธันยา
 
ประกอบด้วย แบบฝึกหัด 100 ชุด ชุดละ 10 ข้อ รวมทั้งหมด 1,000 ข้อ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด มีการแบ่งแนวข้อสอบออกตามเนื้อหาของแต่ละเรื่อง รวมถึงโจทย์ทบทวนก่อนสอบ นอกจากนี้ยังมีข้อสอบพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึ...
 
ราคาปกติ : 74 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: 1000 โจทย์น่าคิด วิทยาศาสตร์ ป.4
โดย: วีระ ธนโชติธันยา
 
ประกอบด้วย แบบฝึกหัด 100 ชุด ชุดละ 10 ข้อ รวมทั้งหมด 1,000 ข้อ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด มีการแบ่งแนวข้อสอบออกตามเนื้อหาของแต่ละเรื่อง รวมถึงโจทย์ทบทวนก่อนสอบ นอกจากนี้ยังมีข้อสอบพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา...
 
ราคาปกติ : 74 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...
หน้าที่ 1/8    1  ,    2  ,    3  ,    4  ,    5  ,    6  ,    7  ,    8  , 

นิทาน-หนังสืออ่านนอกเวลา
เสริมความรู้-คณิตศาสตร์
เสริมความรู้-ภาษาอังกฤษ
เสริมความรู้-สังคมศึกษา
เสริมความรู้-ภาษาไทย
อนุบาล-คณิตศาสตร์
อนุบาล-ภาษาอังกฤษ
อนุบาล-สังคมศึกษา
อนุบาล-วิทยาศาสตร์
อนุบาล-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-คณิตศาสตร์
ประถมศึกษา-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประถมศึกษา-ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา-สุขศึกษาและพลศึกษา
ประถมศึกษา-การงานและอาชีพ
ประถมศึกษา-ชุดติวเข้ม
ประถมศึกษา-คู่มือเตรียมสอบ
ประถมศึกษา-คอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนต้น-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนต้น-สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น-วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ฟิสิกส์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เคมี
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ชีววิทยา
มัธยมศึกษาตอนต้น-ชุดติวเข้ม
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เบ็ดเตล็ด
มัธยมศึกษาตอนปลาย-สังคมศึกษา
    
ค้นหา :