ประถมศึกษา-คู่มือเตรียมสอบ

เรื่อง: พิชิตข้อสอบเข้า ม.1 สบายๆ ใน 1 สัปดาห์
โดย: คณาจารย์สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
 
ประกอบด้วยโจทย์ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ เนื้อหาตรงตามหลักสูตรใหม่ เหมาะสำหรับนักเรียนที่จะสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นการทบทวนความรู้และวัดผลตนเองเพื่อพัฒนาค...
 
ราคาปกติ : 145 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: รวมข้อสอบ O-NET ป.6
โดย: คณาจารย์สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
 
ตัวอย่างข้อสอบ 8 สาระวิชาที่ใช้ทดสอบ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี แต่ละวิชามี 2 ชุดพร้อมเฉลยตอนท้ายของแต่ละวิชา ...
 
ราคาปกติ : 149 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: คู่มือเตรียมสอบ ป.4
โดย: คณาจารย์สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
 
???...
 
ราคาปกติ : 250 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: คู่มือเตรียมสอบ ป.1
โดย: คณาจารย์สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
 
???...
 
ราคาปกติ : 160 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: คู่มือเตรียมสอบ ป.3
โดย: คณาจารย์สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
 
???...
 
ราคาปกติ : 280 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...
หน้าที่ 1/3    1  ,    2  ,    3  , 

นิทาน-หนังสืออ่านนอกเวลา
เสริมความรู้-คณิตศาสตร์
เสริมความรู้-ภาษาอังกฤษ
เสริมความรู้-สังคมศึกษา
เสริมความรู้-ภาษาไทย
อนุบาล-คณิตศาสตร์
อนุบาล-ภาษาอังกฤษ
อนุบาล-สังคมศึกษา
อนุบาล-วิทยาศาสตร์
อนุบาล-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-คณิตศาสตร์
ประถมศึกษา-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประถมศึกษา-ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา-สุขศึกษาและพลศึกษา
ประถมศึกษา-การงานและอาชีพ
ประถมศึกษา-ชุดติวเข้ม
ประถมศึกษา-คู่มือเตรียมสอบ
ประถมศึกษา-คอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนต้น-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนต้น-สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น-วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ฟิสิกส์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เคมี
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ชีววิทยา
มัธยมศึกษาตอนต้น-ชุดติวเข้ม
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เบ็ดเตล็ด
มัธยมศึกษาตอนปลาย-สังคมศึกษา
    
ค้นหา :