ประถมศึกษา-คอมพิวเตอร์

เรื่อง: เรียนรู้คอมพิวเตอร์ 5 การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007
โดย: วีระ อินศรี
 
หนังสือเล่มนี้นำเสนอวิธีการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint หนึ่งในชุดของโปรแกรม Microsoft office 2007 ซึ่งเป็นโปรแกรมสร้างสรรค์งานที่ใช้ในการนำเสนอในโอกาสต่างๆ เช่น นำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน นำเสนอข้อมูลการฝึกอบรม นำเสนอแผนงานประจำปี เป็นต้น...
 
ราคาปกติ : 75 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: เรียนรู้คอมพิวเตอร์ 4 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007
โดย: วีระ อินศรี
 
ภายในเล่มได้นำเสนอวิธีใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel สำหรับผู้เริ่มต้น อ่านง่าย เข้่าใจเร็ว เหมาะสำหรับน้องๆ ที่เพิ่งเริ่มหัดใช้โปรแกรม ...
 
ราคาปกติ : 99 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: เรียนรู้คอมพิวเตอร์ 1 การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
โดย: วีระ อินศรี
 
???...
 
ราคาปกติ : 55 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: เรียนรู้คอมพิวเตอร์ 2 การใช้งานโปรแกรมสารพัดประโยชน์ใน Windows7
โดย: วีระ อินศรี
 
???...
 
ราคาปกติ : 50 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: เรียนรู้คอมพิวเตอร์ 3 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2007
โดย: วีระ อินศรี
 
???...
 
ราคาปกติ : 65 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...
หน้าที่ 1/3    1  ,    2  ,    3  , 

นิทาน-หนังสืออ่านนอกเวลา
เสริมความรู้-คณิตศาสตร์
เสริมความรู้-ภาษาอังกฤษ
เสริมความรู้-สังคมศึกษา
เสริมความรู้-ภาษาไทย
อนุบาล-คณิตศาสตร์
อนุบาล-ภาษาอังกฤษ
อนุบาล-สังคมศึกษา
อนุบาล-วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา-คณิตศาสตร์
ประถมศึกษา-วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประถมศึกษา-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา-ชุดเตรียมสอบ
ประถมศึกษา-คอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนต้น-สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนต้น-ชุดติวเข้ม
มัธยมศึกษาตอนต้น-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มัธยมศึกษาตอนปลาย-สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ฟิสิกส์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เคมี
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ชีววิทยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ชุดเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เบ็ดเตล็ด
    
ค้นหา :