มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาไทย

เรื่อง: 1000 โจทย์น่าคิด ภาษาไทย ม.3
โดย: พรทิพย์ แฟงสุด
 
เนื้อหาตรงตามหลักสูตร ประกอบด้วยแบบฝึกทั้งหมด 100 ชุด ชุดละ 10 ข้อ รวมเป็น 1,000 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาไว้ครบทุกเรื่องอย่างละเอียดเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป...
 
ราคาปกติ : 74 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: 1000 โจทย์น่าคิด ภาษาไทย ม.2
โดย: พรทิพย์ แฟงสุด
 
เนื้อหาตรงตามหลักสูตร ประกอบด้วยแบบฝึกทั้งหมด 100 ชุด ชุดละ 10 ข้อ รวมเป็น 1,000 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาไว้ครบทุกเรื่องอย่างละเอียด เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป...
 
ราคาปกติ : 74 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: เทคนิคการเรียนภาษาไทย การอ่านออกเสียงคำในภาษาไทย
โดย: พรทิพย์ แฟงสุด
 
ผู้เขียนได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทยในลักษณะต่างๆ อาทิ การอ่านคำที่ออกเสียง อะ คำอักษรควบ คำอักษรนำ คำที่มี ฤ ฤๅ คำที่มี รร ฯลฯ ได้ศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ด้วยตนเอง แล้วยังมีกิจกรรมและแบบฝึก...
 
ราคาปกติ : 55 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: เทคนิคการเรียนภาษาไทย อักษรไทยและหลักการเขียนตัวอักษร
โดย: พรทิพย์ แฟงสุด
 
เนื้อหาประกอบด้วย สระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมและแบบฝึกหัดให้ทำเป็นการทบทวนความเข้าใจ พร้อมีเฉลยแยกเล่่มไว้ให้ตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยตนเอง...
 
ราคาปกติ : 52 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: เทคนิคการเรียนภาษาไทย กลุ่มคำ (วลี) และประโยค
โดย: พรทิพย์ แฟงสุด
 
ประกอบด้วย กลุ่มคำ (วลี) และประโยค ประโยคความเดียว ประโยคความรวม ประโยชน์ความซ้อน ประโยคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น รวมทั้งแบบทดสอบกลุ่มคำ (วลี) และประโยค พร้อมเฉลยแยกเล่ม...
 
ราคาปกติ : 39 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...
หน้าที่ 1/5    1  ,    2  ,    3  ,    4  ,    5  , 

นิทาน-หนังสืออ่านนอกเวลา
เสริมความรู้-คณิตศาสตร์
เสริมความรู้-ภาษาอังกฤษ
เสริมความรู้-สังคมศึกษา
เสริมความรู้-ภาษาไทย
อนุบาล-คณิตศาสตร์
อนุบาล-ภาษาอังกฤษ
อนุบาล-สังคมศึกษา
อนุบาล-วิทยาศาสตร์
อนุบาล-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-คณิตศาสตร์
ประถมศึกษา-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประถมศึกษา-ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา-สุขศึกษาและพลศึกษา
ประถมศึกษา-การงานและอาชีพ
ประถมศึกษา-ชุดติวเข้ม
ประถมศึกษา-คู่มือเตรียมสอบ
ประถมศึกษา-คอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนต้น-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนต้น-สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น-วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ฟิสิกส์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เคมี
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ชีววิทยา
มัธยมศึกษาตอนต้น-ชุดติวเข้ม
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เบ็ดเตล็ด
มัธยมศึกษาตอนปลาย-สังคมศึกษา
    
ค้นหา :