มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาอังกฤษ

เรื่อง: 100 TEST IN ENGLISH LEVEL 1
โดย: วรินทร์ เนาวประทีป
 
เนื้อหามุ่งเน้นด้านไวยากรณ์และคำศัพท์เป็นหลัก ประกอบด้วยแบบฝึกหัด 100 ชุด ชุดละ 10 ข้ัอ รวม 1,000 ข้อ มีเฉลยแยกเล่ม ...
 
ราคาปกติ : 74 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: 100 TEST IN ENGLISH LEVEL 2
โดย: วรินทร์ เนาวประทีป
 
เนื้อหามุ่งเน้นด้านไวยากรณ์และคำศัพท์เป็นหลัก ประกอบด้วยแบบฝึกหัด 100 ชุด ชุดละ 10 ข้ัอ รวม 1,000 ข้อ มีเฉลยแยกเล่ม ...
 
ราคาปกติ : 74 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: 100 Tests IN ENGLISH LEVEL 3
โดย: วรินทร์ เนาวประทีป
 
เนื้อหาประกอบด้วย
• แบบฝึกทางด้านไวยากรณ์ (Grammar) และคำศัพท์ (Vocabulary)
• แบบฝึก 100 แบบฝึก แต่ละแบบฝึกมีจำนวน 10 ข้อ รวมทั้งหมดมี 1,000 ข้อ
...
 
ราคาปกติ : 74 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: Examination Notes ภาษาอังกฤษ ม.ต้น
โดย: วรินทร์ เนาวประทีป
 
สรุปเนื้อหาสาระที่สำคัญของวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมต้นเอาไว้เพื่อเป็นคู่มือให้นักเรียนได้อ่านก่อนสอบ ...
 
ราคาปกติ : 32 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: Reading Comprehension Level 1
โดย: วรินทร์ เนาวประทีป
 
เนื้อหาประกอบด้วย • เรื่องที่เป็นบทความ หรือข่าวให้อ่านจับใจความสำคัญ มีทั้งหมด 50 เรื่อง โดยเรื่องที่อ่านแต่ละเรื่องนั้นจะมีคำถามให้ตอบเรื่องละ 10 ข้อ • เฉลยแยกเล่ม...
 
ราคาปกติ : 69 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...
หน้าที่ 1/3    1  ,    2  ,    3  , 

นิทาน-หนังสืออ่านนอกเวลา
เสริมความรู้-คณิตศาสตร์
เสริมความรู้-ภาษาอังกฤษ
เสริมความรู้-สังคมศึกษา
เสริมความรู้-ภาษาไทย
อนุบาล-คณิตศาสตร์
อนุบาล-ภาษาอังกฤษ
อนุบาล-สังคมศึกษา
อนุบาล-วิทยาศาสตร์
อนุบาล-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-คณิตศาสตร์
ประถมศึกษา-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประถมศึกษา-ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา-สุขศึกษาและพลศึกษา
ประถมศึกษา-การงานและอาชีพ
ประถมศึกษา-ชุดติวเข้ม
ประถมศึกษา-คู่มือเตรียมสอบ
ประถมศึกษา-คอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนต้น-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนต้น-สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น-วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ฟิสิกส์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เคมี
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ชีววิทยา
มัธยมศึกษาตอนต้น-ชุดติวเข้ม
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เบ็ดเตล็ด
มัธยมศึกษาตอนปลาย-สังคมศึกษา
    
ค้นหา :