มัธยมศึกษาตอนต้น-สังคมศึกษา

เรื่อง: 1000 โจทย์น่าคิด สังคมศึกษา ม.3
โดย: กฤษณา วิเชียรเพชร
 
เนื้อหาตรงตามหลักสูตร ประกอบด้วยแบบฝึกทั้งหมด 100 ชุด ชุดละ 10 ข้อ รวมเป็น 1,000 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด มีการแบ่งข้อสอบตามเนื้อหาของแต่ละเรื่องรวมทั้งความรู้ที่หลากหลาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป...
 
ราคาปกติ : 110 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: 1000 โจทย์น่าคิด สังคมศึกษา ม.2
โดย: กฤษณา วิเชียรเพชร
 
เนื้อหาตรงตามหลักสูตร ประกอบด้วยแบบฝึกทั้งหมด 100 ชุด ชุดละ 10 ข้อ รวมเป็น 1,000 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด มีการแบ่งข้อสอบตามเนื้อหาของแต่ละเรื่อง และความรความรู้รอบตัวที่หลากหลายเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป...
 
ราคาปกติ : 93 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: 1000 โจทย์น่่าคิด สังคมศึกษา ม.1
โดย: กฤษณา วิเชียรเพรชร
 
เนื้อหาตรงตามหลักสูตร ประกอบด้วยแบบฝึกทั้งหมด 100 ชุด ชุดละ 10 ข้อ รวมเป็น 1,000 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด มีการแบ่งข้อสอบตามเนื้อหาของแต่ละเรื่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป...
 
ราคาปกติ : 89 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: FOCUS สังคมศึกษา ม.ต้น ฉบับมั่นใจเต็ม 100
โดย: กฤษณา วิเชียรเพชร
 
สรุปเนื้อหากระชับเข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่างประกอบ แนวข้อสอบที่คัดสรรมาจากหลายสนามสอบให้ลองฝึกฝน พร้อมเฉลยท้ายแบบทดสอบ เหมาะสำหตับ ชั้น ม.1-3 ที่ต้องการยกระดับคะแนนสอบให้สูงขึ้น และเตรียมพร้อมสำหรับการสอบแข่งขันที่สำคัญ เช่น สอบเข้าเรียนชั้น ม.4 สอบ O-net สอ...
 
ราคาปกติ : 145 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: พิชิตข้อสอบสบายๆ ใน 3 วัน สังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โดย: กฤษณา วิเชียรเพชร
 
ตรงตามหลักสูตรใหม่ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยเรียงลำดับความถี่ในการออกข้อสอบจากบทที่ออกมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด แต่ละบทประกอบเนื้อหาที่สำคัญที่นิยมออกข้อสอบในบทนั้น ตามด้วยตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียดในแต่ละข้อ ทำให้ง่ายต่อการ...
 
ราคาปกติ : 85 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...
หน้าที่ 1/2    1  ,    2  , 

นิทาน-หนังสืออ่านนอกเวลา
เสริมความรู้-คณิตศาสตร์
เสริมความรู้-ภาษาอังกฤษ
เสริมความรู้-สังคมศึกษา
เสริมความรู้-ภาษาไทย
อนุบาล-คณิตศาสตร์
อนุบาล-ภาษาอังกฤษ
อนุบาล-สังคมศึกษา
อนุบาล-วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา-คณิตศาสตร์
ประถมศึกษา-วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประถมศึกษา-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา-ชุดเตรียมสอบ
ประถมศึกษา-คอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนต้น-สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนต้น-ชุดติวเข้ม
มัธยมศึกษาตอนต้น-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มัธยมศึกษาตอนปลาย-สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ฟิสิกส์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เคมี
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ชีววิทยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ชุดเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เบ็ดเตล็ด
    
ค้นหา :