มัธยมศึกษาตอนต้น-วิทยาศาสตร์

เรื่อง: 1000 โจทย์น่าคิด วิทยาศาสตร์ ม.3
โดย: วีระ ธนโชติธันยา
 
เนื้อหาตรงตามหลักสูตร ประกอบด้วยแบบฝึกทั้งหมด 100 ชุด ชุดละ 10 ข้อ รวมเป็น 1,000 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด มีการแบ่งข้อสอบตามเนื้อหาของแต่ละเรื่อง แนวข้อสอบปลายภาคเรียน นอกจากนี้ยังมีข้อสอบทบทวนความรู้ในระดับชั้น ม.1 และ ม.2 พร้อมกับวิทยาศาสตร์น่ารู้ 5 ช...
 
ราคาปกติ : 110 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: 1000 โจทย์น่าคิด วิทยาศาสตร์๋ ม.2
โดย: วีระ ธนโชติธันยา
 
เนื้อหาตรงตามหลักสูตร ประกอบด้วยแบบฝึกทั้งหมด 100 ชุด ชุดละ 10 ข้อ รวมเป็น 1,000 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด มีการแบ่งข้อสอบตามเนื้อหาของแต่ละเรื่อง แนวข้อสอบปลายภาคเรียน ความรู้รอบตัว วิทยาศาสตร์น่ารู้ และแนวข้อสอบ ม.2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับช...
 
ราคาปกติ : 90 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: 1000 โจทย์น่าคิด วิทยาศาสตร์ ม.1
โดย: วีระ ธนโชติธันยา
 
เนื้อหาตรงตามหลักสูตร ประกอบด้วยแบบฝึกทั้งหมด 100 ชุด ชุดละ 10 ข้อ รวมเป็น 1,000 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด มีการแบ่งข้อสอบตามเนื้อหาของแต่ละเรื่อง แนวข้อสอบปลายภาคเรียน ความรู้รอบตัว นอกจากนี้ยังมีแนวข้อสอบ ม.1 และเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา...
 
ราคาปกติ : 100 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: FOCUS วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ฉบับมั่นใจเต็ม 100
โดย: วีระ อินศรี
 
สรุปเนื้อหากระชับเข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่างประกอบ แนวข้อสอบที่คัดสรรมาจากหลายสนามสอบให้ลองฝึกฝน พร้อมเฉลยท้ายแบบทดสอบและเฉลยละเ้อียดเฉพาะบทที่มีการคำนวณ เหมาะสำหตับ ชั้น ม.1-3 ที่ต้องการยกระดับคะแนนสอบให้สูงขึ้น และเตรียมพร้อมสำหรับการสอบแข่งขันที่สำคัญ เช่...
 
ราคาปกติ : 229 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: พิชิตข้อสอบสบายๆ ใน 3 วัน วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โดย: วีระ อินศรี
 
ตรงตามสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยเรียงลำดับความถี่ในการออกข้อสอบจากบทที่ออกมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด แต่ละบทประกอบด้วยตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียดในแต่ละข้อทำให้ง่ายต่อการทบทวนและทำความเข้าใจในเวลาที่จำกัด นอกจากนี้ยังมีสรุปสูตรหลักการและนิยามในบทที่มี...
 
ราคาปกติ : 89 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...
หน้าที่ 1/3    1  ,    2  ,    3  , 

นิทาน-หนังสืออ่านนอกเวลา
เสริมความรู้-คณิตศาสตร์
เสริมความรู้-ภาษาอังกฤษ
เสริมความรู้-สังคมศึกษา
เสริมความรู้-ภาษาไทย
อนุบาล-คณิตศาสตร์
อนุบาล-ภาษาอังกฤษ
อนุบาล-สังคมศึกษา
อนุบาล-วิทยาศาสตร์
อนุบาล-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-คณิตศาสตร์
ประถมศึกษา-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประถมศึกษา-ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา-สุขศึกษาและพลศึกษา
ประถมศึกษา-การงานและอาชีพ
ประถมศึกษา-ชุดติวเข้ม
ประถมศึกษา-คู่มือเตรียมสอบ
ประถมศึกษา-คอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนต้น-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนต้น-สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น-วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ฟิสิกส์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เคมี
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ชีววิทยา
มัธยมศึกษาตอนต้น-ชุดติวเข้ม
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เบ็ดเตล็ด
มัธยมศึกษาตอนปลาย-สังคมศึกษา
    
ค้นหา :