มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาไทย

เรื่อง: พิชิตข้อสอบสบายๆ ใน 3 วัน ภาษาไทย ม.ปลาย
โดย: พรทิพย์ แฟงสุด
 
รวบรวมข้อมูลจากข้อสอบเข้าสถาบันชั้นนำต่างๆ ในปีก่อนๆ เนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 บท แต่ละบทประกอบด้วยสรุปเนื้อหาสำคัญ ตัวอย่างโจทย์ พร้อมเฉลยเหตุผลอย่างละเอียด ทำให้ง่ายต่อการทบทวนและทำความเข้าใจในเวลาอันจำกัด ...
 
ราคาปกติ : 55 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...



เรื่อง: สื่อเสริมสาระการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ม.๖
โดย: พรทิพย์ แฟงสุด
 
???...
 
ราคาปกติ : 175 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...



เรื่อง: สื่อเสริมสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ม.4
โดย: พรทิพย์ แฟงสุด
 
หลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร วารรณคดีวิจักษ์
...
 
ราคาปกติ : 169 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...



เรื่อง: สื่อเสริมสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ม.5
โดย: พรทิพย์ แฟงสุด
 
หลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร วรรณคดีวิจักษ์...
 
ราคาปกติ : 149 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...




นิทาน-หนังสืออ่านนอกเวลา
เสริมความรู้-คณิตศาสตร์
เสริมความรู้-ภาษาอังกฤษ
เสริมความรู้-สังคมศึกษา
เสริมความรู้-ภาษาไทย
อนุบาล-คณิตศาสตร์
อนุบาล-ภาษาอังกฤษ
อนุบาล-สังคมศึกษา
อนุบาล-วิทยาศาสตร์
อนุบาล-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-คณิตศาสตร์
ประถมศึกษา-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประถมศึกษา-ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา-สุขศึกษาและพลศึกษา
ประถมศึกษา-การงานและอาชีพ
ประถมศึกษา-ชุดติวเข้ม
ประถมศึกษา-คู่มือเตรียมสอบ
ประถมศึกษา-คอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนต้น-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนต้น-สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น-วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ฟิสิกส์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เคมี
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ชีววิทยา
มัธยมศึกษาตอนต้น-ชุดติวเข้ม
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เบ็ดเตล็ด
มัธยมศึกษาตอนปลาย-สังคมศึกษา
    
ค้นหา :