เสริมความรู้-ภาษาอังกฤษ

เรื่อง: VERY VOCABULARY : Things in the House
โดย: วรินทร์ เนาวประทีป
 
รวมรวมคำศัพท์เกี่ยวกับของใช้ในบ้านกว่า 500 คำ จัดไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายแก่การจดจำ เพิ่มพูนคลังคำศัพท์เพื่อให้ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ......
 
ราคาปกติ : 26 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: VERY VOCABULARY : A Day at School
โดย: วรินทร์ เนาวประทีป
 
รวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับการใช้่ชีวิตในโรงเรียนกว่า 400 คำ จัดเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายแต่การจดจำ เพิ่มพูนคลังคำศัพท์เพื่อให้ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ...
 
ราคาปกติ : 24 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: CONQUER GRAMMAR : Common Errors in English
โดย: วรินทร์ เนาวประทีป
 
...
 
ราคาปกติ : 29 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: VERY VOCABULARY : Let's go shopping
โดย: วรินทร์ เนาวประทีป
 
เนื้อหาประกอบด้วย คำศัพท์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้และพบบ่อยในการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแยกตามสถานการณ์ที่เจอ เล่มนี้รวบรวมคำศัพท์ที่ใช้ในการเลือกซื้อสินค้ากว่า 800 คำ...
 
ราคาปกติ : 30 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: Challenging Phrasal Verbs
โดย: วรินทร์ เนาวประทีป
 
รวบรวมกลุ่มคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคมากกว่า 1,600 คำ ...
 
ราคาปกติ : 42 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...
หน้าที่ 1/3    1  ,    2  ,    3  , 

นิทาน-หนังสืออ่านนอกเวลา
เสริมความรู้-คณิตศาสตร์
เสริมความรู้-ภาษาอังกฤษ
เสริมความรู้-สังคมศึกษา
เสริมความรู้-ภาษาไทย
อนุบาล-คณิตศาสตร์
อนุบาล-ภาษาอังกฤษ
อนุบาล-สังคมศึกษา
อนุบาล-วิทยาศาสตร์
อนุบาล-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-คณิตศาสตร์
ประถมศึกษา-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประถมศึกษา-ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา-สุขศึกษาและพลศึกษา
ประถมศึกษา-การงานและอาชีพ
ประถมศึกษา-ชุดติวเข้ม
ประถมศึกษา-คู่มือเตรียมสอบ
ประถมศึกษา-คอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนต้น-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนต้น-สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น-วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ฟิสิกส์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เคมี
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ชีววิทยา
มัธยมศึกษาตอนต้น-ชุดติวเข้ม
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เบ็ดเตล็ด
มัธยมศึกษาตอนปลาย-สังคมศึกษา
    
ค้นหา :