เสริมความรู้-ภาษาไทย

เรื่อง: ภาษาถิ่น
โดย: นรบดี สิริเนาวพงศ์
 
เนื้อหาประกอบด้วย ภาษาที่ใช้เฉพาะในท้องถิ่น มีรูปแบบเฉพาะตัวทั้งถ้อยคำและสำเนียง มีความเป็นเอกลักษณ์...
 
ราคาปกติ : 28 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: ภาษาปาก
โดย: นรบดี สิริเนาวพงศ์
 
เนื้อหาประกอบด้วย ภาษาที่ไม่เป็นทางการ ใช้พูดสื่อสารกับคนใกล้ชิด บางคำอาจไม่สุภาพ ไม่นำมาใช้ในภาษาเขียน...
 
ราคาปกติ : 40 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: คำพ้องเสียง
โดย: นรบดี สิริเนาวพงศ์
 
เนื้อหาประกอบด้วย คำที่เขียนต่างกัน อ่านออกเสียงเหมือนกัน มีความหมายต่างกัน...
 
ราคาปกติ : 49 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: คำมากความหมาย
โดย: นรบดี สิริเนาวพงศ์
 
เนื้อหาประกอบด้วย คำที่เขียนเหมือนกัน อ่านออกเสียงเหมือนกัน แต่ละคำมีหลายลำดับ แต่ละลำดับคำเป็นได้หลายชนิด แต่ละชนิดของคำนั้น อาจมีมากกว่า ๑ ความหมาย...
 
ราคาปกติ : 120 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: สำนวนโวหารไทย
โดย: พรทิพย์ แฟงสุด
 
หนังเสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนในในเรื่องสำนวนไทย เนื้อหาประกอบด้วยสำนวนโวหารไทย ความหมายของสำนวนไทย ที่เกิดของสำนวนไทย ประเภทของสำนวนไทย ประโยชน์จากการศึกษาเรื่องสำนวนไทย สำนวนโวหารไทยตามลำดับอักษร ......
 
ราคาปกติ : 42 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...
หน้าที่ 1/2    1  ,    2  , 

นิทาน-หนังสืออ่านนอกเวลา
เสริมความรู้-คณิตศาสตร์
เสริมความรู้-ภาษาอังกฤษ
เสริมความรู้-สังคมศึกษา
เสริมความรู้-ภาษาไทย
อนุบาล-คณิตศาสตร์
อนุบาล-ภาษาอังกฤษ
อนุบาล-สังคมศึกษา
อนุบาล-วิทยาศาสตร์
อนุบาล-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-คณิตศาสตร์
ประถมศึกษา-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประถมศึกษา-ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา-สุขศึกษาและพลศึกษา
ประถมศึกษา-การงานและอาชีพ
ประถมศึกษา-ชุดติวเข้ม
ประถมศึกษา-คู่มือเตรียมสอบ
ประถมศึกษา-คอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนต้น-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนต้น-สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น-วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ฟิสิกส์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เคมี
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ชีววิทยา
มัธยมศึกษาตอนต้น-ชุดติวเข้ม
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เบ็ดเตล็ด
มัธยมศึกษาตอนปลาย-สังคมศึกษา
    
ค้นหา :