มัธยมศึกษาตอนต้น-คณิตศาสตร์

เรื่อง: 1000 โจทย์น่าคิด คณิตศาสตร์ ม.3
โดย: พรรณี ศิลปวัฒนานันท์
 
เนื้อหาประกอบด้วยแนวข้อสอบปรนัย 1,000 ข้อ แบ่งเป็น 100 ชุด ชุดละ 10 ข้อ ที่ครอบคลุมเนื้อหาหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ชั้น ม.3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ มีเฉลยคำตอบแยกเล่ม.....
 
ราคาปกติ : 129 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: 1000 โจทย์น่าคิด คณิตศาสตร์ ม.2
โดย: พรรณี ศิลปวัฒนานันท์
 
เนื้อหาประกอบด้วยแนวข้อสอบปรนัย 1,000 ข้อ แบ่งเป็น 100 ชุด ชุดละ 10 ข้อ ที่ครอบคลุมเนื้อหาหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ชั้น ม.2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ มีเฉลยคำตอบแยกเล่ม.....
 
ราคาปกติ : 129 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: 1000 โจทย์น่าคิด คณิตศาสตร์ ม.1
โดย: พรรณี ศิลปวัฒนานันท์
 
เนื้อหาประกอบด้วยแนวข้อสอบปรนัย 1,000 ข้อ แบ่งเป็น 100 ชุด ชุดละ 10 ข้อ ที่ครอบคลุมเนื้อหาหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ มีเฉลยคำตอบแยกเล่ม...
 
ราคาปกติ : 126 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: 10 Minutes คณิตศาสตร์ ม.3
โดย: พรรณี ศิลปวัฒนานันท์
 
เนื้อหาประกอบด้วยแบบฝึกหัดแบ่งเป็นชุดๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนการสอนในชั้นเรียน ที่ต้องการเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดคำนวณอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี และ UPGRADE คะแนนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพียง...
 
ราคาปกติ : 110 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: 10 Minutes คณิตศาสตร์ ม.2
โดย: พรรณี ศิลปวัฒนานันท์
 
เนื้อหาประกอบด้วยแบบฝึกหัดแบ่งเป็นชุดๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนการสอนในชั้นเรียน ที่ต้องการเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดคำนวณอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี และ UPGRADE คะแนนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพียงวันล...
 
ราคาปกติ : 100 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...
หน้าที่ 1/2    1  ,    2  , 

นิทาน-หนังสืออ่านนอกเวลา
เสริมความรู้-คณิตศาสตร์
เสริมความรู้-ภาษาอังกฤษ
เสริมความรู้-สังคมศึกษา
เสริมความรู้-ภาษาไทย
อนุบาล-คณิตศาสตร์
อนุบาล-ภาษาอังกฤษ
อนุบาล-สังคมศึกษา
อนุบาล-วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา-คณิตศาสตร์
ประถมศึกษา-วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประถมศึกษา-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา-ชุดเตรียมสอบ
ประถมศึกษา-คอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนต้น-สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนต้น-ชุดติวเข้ม
มัธยมศึกษาตอนต้น-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มัธยมศึกษาตอนปลาย-สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ฟิสิกส์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เคมี
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ชีววิทยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ชุดเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เบ็ดเตล็ด
    
ค้นหา :