มัธยมศึกษาตอนปลาย-ฟิสิกส์

เรื่อง: เทคนิคการเรียนฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
โดย: กวิยา เนาวประทีป
 
เนื้อหาประกอบด้วย การเคลื่อนที่แบบวิถีโค้ง การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย การเคลื่อนที่แบบหมุน สรุปสาระสำคัญเรื่องการเคลื่อนที่แบบต่างๆ และมีแบบทดสอบท้ายเล่ม พร้อมกับเฉลยแยกเล่ม...
 
ราคาปกติ : 106 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: เทคนิคการเรียนฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แนวตรง
โดย: กวิยา เนาวประทีป
 
เนื้อหาประกอบด้วย ปริมาณต่างๆ ของการเคลื่อนที่ เครื่องเคาะสัญญาณเวลา กราฟของการเคลื่อนที่ การคำนวณการเคลื่อนที่แนวตรงโดยใช้สูตร การคำนวณการเคลื่อนที่แนวตรงโดยใช้กราฟ การเคลื่อนที่แนวดิ่งภายใต้แรงดึงดูดของโลก การเคลื่อนที่ใน 2 และ 3 มิติ สรุปสาระสำคัญเรื่อ...
 
ราคาปกติ : 100 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: เทคนิคการเรียนฟิสิกส์ ความร้อน สมบัติของแก๊ส และทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
โดย: กวิยา เนาวประทีป
 
เนื้อหาประกอบด้วย ความร้อน สมบัติของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส สรุปสาระสำคัญเรื่องความร้อน สมบัติของแก๊ส และทฤษฎีจลน์ของแก๊ส แบบทดสอบท้ายเล่ม พร้อมกับเฉลยแยกเล่ม...
 
ราคาปกติ : 65 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: เทคนิคการเรียนฟิสิกส์ ไฟฟ้าสถิต
โดย: กวิยา เนาวประทีป
 
เนื้อหาประกอบด้วย ไฟฟ้าสถิต แรงระหว่างประจุไฟฟ้า สนามไฟฟ้า ศักดาไฟฟ้า พลังงานศักย์ไฟฟ้าและงานเคลื่อนประจุไฟฟ้า ความจุไฟฟ้าและตัวเก็บประจุ สรุปสาระสำคัญเรื่องไฟฟ้าสถิต แบบทดสอบไฟฟ้าสถิตท้ายเล่ม พร้อมกับเฉลยแยกเล่ม...
 
ราคาปกติ : 99 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: เทคนิคการเรียนฟิสิกส์ งานและพลังงาน
โดย: กวิยา เนาวประทีป
 
เนื้อหาประกอบด้วย งาน กำลัง พลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงาน เครื่องผ่อนแรง สรุปสาระสำคัญเรื่องงานและพลังงาน แบบทดสอบงานและพลังงานท้ายเล่ม พร้อมกับเฉลยแยกเล่ม...
 
ราคาปกติ : 76 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...
หน้าที่ 1/4    1  ,    2  ,    3  ,    4  , 

นิทาน-หนังสืออ่านนอกเวลา
เสริมความรู้-คณิตศาสตร์
เสริมความรู้-ภาษาอังกฤษ
เสริมความรู้-สังคมศึกษา
เสริมความรู้-ภาษาไทย
อนุบาล-คณิตศาสตร์
อนุบาล-ภาษาอังกฤษ
อนุบาล-สังคมศึกษา
อนุบาล-วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา-คณิตศาสตร์
ประถมศึกษา-วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประถมศึกษา-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา-ชุดเตรียมสอบ
ประถมศึกษา-คอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนต้น-สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนต้น-ชุดติวเข้ม
มัธยมศึกษาตอนต้น-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มัธยมศึกษาตอนปลาย-สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ฟิสิกส์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เคมี
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ชีววิทยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ชุดเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เบ็ดเตล็ด
    
ค้นหา :