มัธยมศึกษาตอนต้น-คณิตศาสตร์

เรื่อง: 10 Minutes คณิตศาสตร์ ม.1
โดย: พรรณี ศิลปวัฒนานันท์
 
เนื้อหาประกอบด้วยแบบฝึกหัดแบ่งเป็นชุดๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนการสอนในชั้นเรียน ที่ต้องการเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดคำนวณอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี และ UPGRADE คะแนนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพียงวันล...
 
ราคาปกติ : 85 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: FOCUS คณิตศาสตร์ ม.ต้น ฉบับมั่นใจเต็ม 100
โดย: พรรณี ศิลปวัฒนานันท์
 
สรุปเนื้อหากระชับ พร้อมตัวอย่างประกอบ แทรกเทคนิคการคิดเพื่อการคำนวณที่รวดเร็ว คัดสรรแนวข้อสอบมาจากหลายสนามสอบให้ลองฝึกฝน พร้อมเฉลยอย่างละเอียดและเข้าใจง่าย ...
 
ราคาปกติ : 140 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: พิชิตข้อสอบสบายๆ ใน 3 วัน คณิศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โดย: พรรณี ศิลปวัฒนานันท์
 
ตรงตามหลักสูตรใหม่ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยเรียงลำดับความถี่ในการออกข้อสอบจากบทที่ออกมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด แต่ละบทประกอบเนื้อหาที่สำคัญที่นิยมออกข้อสอบในบทนั้น ตามด้วยตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียดในแต่ละข้อ ทำให้ง่ายต่อการทบทวนและทำความเ...
 
ราคาปกติ : 92 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 เล่ม 2
โดย: พรรณี ศิลปวัฒนานันท์
 
ภายในเล่มประกอบด้วยแบบประเมินผลตามตัวชี้วัดแต่ละหน่วยตามหลักสูตร ปี 2551 มีแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ชั้น ม. 1 ภาคเรียนที่ 2 มีเฉลยคำตอบแยกเล่ม...
 
ราคาปกติ : 92 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 เล่ม 1
โดย: พรรณี ศิลปวัฒนานันท์
 
ภายในเล่มประกอบด้วยแบบประเมินผลตามตัวชี้วัดแต่ละหน่วยตามหลักสูตร ปี 2551 มีแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ชั้น ม. 2 ภาคเรียนที่ 1 มีเฉลยคำตอบแยกเล่ม...
 
ราคาปกติ : 98 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...
หน้าที่ 2/10    1  ,    2  ,    3  ,    4  ,    5  ,    6  ,    7  ,    8  ,    9  ,    10  ,  >>

นิทาน-หนังสืออ่านนอกเวลา
เสริมความรู้-คณิตศาสตร์
เสริมความรู้-ภาษาอังกฤษ
เสริมความรู้-สังคมศึกษา
เสริมความรู้-ภาษาไทย
อนุบาล-คณิตศาสตร์
อนุบาล-ภาษาอังกฤษ
อนุบาล-สังคมศึกษา
อนุบาล-วิทยาศาสตร์
อนุบาล-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-คณิตศาสตร์
ประถมศึกษา-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประถมศึกษา-ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา-สุขศึกษาและพลศึกษา
ประถมศึกษา-การงานและอาชีพ
ประถมศึกษา-ชุดติวเข้ม
ประถมศึกษา-คู่มือเตรียมสอบ
ประถมศึกษา-คอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนต้น-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนต้น-สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น-วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ฟิสิกส์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เคมี
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ชีววิทยา
มัธยมศึกษาตอนต้น-ชุดติวเข้ม
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เบ็ดเตล็ด
มัธยมศึกษาตอนปลาย-สังคมศึกษา
    
ค้นหา :