ศธ.จ่อชง ครม.ขอทุนช่าง 3 หมื่นล้าน สร้างเด็กสายอาชีพ

 
ศธ.จ่อชง ครม.ไฟเขียว ทุนช่างเทคนิคฯ พัฒนาเด็กสายอาชีพสร้างโอกาสเรียนทั้งในและต่างประเทศ 11,500 ทุนใช้งบกว่า 3 หมื่นล้าน"ณรงค์" มั่นใจคุ้มค่าเพราะช่วยแก้ปัญหา ฝากผู้บริหาร สอศ.ช่วยสอดส่องพฤติกรรมเด็ก เน้นการให้โอกาสการศึกษาและ จัดโครงการเยี่ยมบ้านเด็กหัวโจก วันนี้ (27 พ.ค.) ที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวเปิดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เรื่องการพัฒนาคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาสู่โลกอาชีพตอนหนึ่ง ว่า รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้ความสำคัญเป็นพิเศษด้านการเรียนอาชีวศึกษา เพราะอาชีวศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาชาติ และรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างเศรษฐกิจ โดยเฉพาะโครงการเมกกะโปรเจคที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ โครงการบริหารจัดการน้ำ โครงการระบบกำจัดขยะ เป็นต้น ซึ่งในปลายปีนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบก็จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานมากขึ้น โดยเฉพาะกำลังคนในสายอาชีพ ดังนั้น สอศ.ก็ควรเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรองรับในเรื่องนี้ด้วย อย่างไรก็ตามในส่วน ศธ.ได้มีการพัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงการปรับภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษา เพื่อสร้างความไว้วางใจให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนมากขึ้น โดยปีนี้ ศธ.จะเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาเต็มรูปแบบ ซึ่งในส่วนของการส่งเสริมอาชีวะนั้นก็ได้จัดเตรียมโครงการต่างๆเพื่อให้เด็กที่เรียนในสายอาชีพได้รับการพัฒนาศักยภาพ อาทิ โครงการทุนช่างเทคนิคและบัณฑิตนักปฎิบัติ เป็นโครงการระยะยาว 15 ปี 5 รุ่น ให้ทุนทั้งสิ้น 11,500 ทุน แบ่งเป็นในประเทศ 3,500 ทุน และต่างประเทศ 8,000 ทุน ใช้งบประมาณ จำนวน 30,300 ล้านบาท ซึ่งเร็วๆนี้ตนจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งเชื่อว่า ครม จะให้ความเห็นชอบ และจะสามารถเปิดรับผู้เข้าร่วมโครงการได้ในปี 2558 นี้ทันที แม้จะใช้งบประมาณสูงแต่ก็ถือว่าคุ้มค่า และช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนครู ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการ

นิทาน-หนังสืออ่านนอกเวลา
เสริมความรู้-คณิตศาสตร์
เสริมความรู้-ภาษาอังกฤษ
เสริมความรู้-สังคมศึกษา
เสริมความรู้-ภาษาไทย
อนุบาล-คณิตศาสตร์
อนุบาล-ภาษาอังกฤษ
อนุบาล-สังคมศึกษา
อนุบาล-วิทยาศาสตร์
อนุบาล-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-คณิตศาสตร์
ประถมศึกษา-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประถมศึกษา-ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา-สุขศึกษาและพลศึกษา
ประถมศึกษา-การงานและอาชีพ
ประถมศึกษา-ชุดติวเข้ม
ประถมศึกษา-คู่มือเตรียมสอบ
ประถมศึกษา-คอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนต้น-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนต้น-สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น-วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ฟิสิกส์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เคมี
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ชีววิทยา
มัธยมศึกษาตอนต้น-ชุดติวเข้ม
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เบ็ดเตล็ด
มัธยมศึกษาตอนปลาย-สังคมศึกษา
    
ค้นหา :