ดึงบริติชเคานซิลสอบอังกฤษเด็กไทย | เดลินิวส์ „ดึงบริติชเคานซิลสอบอังกฤษเด็กไทย“ อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/education/326754

 
ดึงบริติชเคานซิลสอบอังกฤษเด็กไทย | เดลินิวส์ „วันนี้ (8 มิ.ย.) รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ได้เดินทางไปสหราชอาณาจักร เพื่อศึกษาดูงานการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการศึกษา พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถาบันบริติช เคานซิล ซึ่งตนได้สอบถามข้อมูลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก ซึ่งมีแนวทางทำได้โดยเบื้องต้นอาจให้สถาบันบริติช เคานซิล ร่วมลงทุนกับรัฐบาลไทย ในการจัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของเด็กมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อวัดทักษะความรู้ที่เป็นมาตรฐานระดับประเทศ ด้านภาษาอังกฤษว่าเด็กไทยมีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับไหน เพราะการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการเรียนที่ใช้หลักสูตรเดียวกันตลอด ซึ่งจะทำให้หามาตรฐานที่เป็นกลางได้ อีกทั้งเด็กยังได้ใบรับรองการวัดระดับความรู้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการรับเข้าทำงานด้วย "ขณะนี้หลายประเทศ เช่น บราซิล และรัสเซีย มีแนวคิดต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน แต่ก็ยังพบปัญหาของครูที่ไม่มีความถนัด ไม่อยากใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการศึกษาเช่นกัน ซึ่งที่ผ่านมาตนเคยมอบเป็นนโยบายให้การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไปแล้วว่า การจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษมีความจำเป็นอย่างยิ่งในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เด็กระดับมัธยมศึกษาสนใจการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น เพื่อผลักดันตนเองให้เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศได้ และหากมีการจัดทดสอบ္โดยสถาบันบริติช เคานซิล เชื่อว่าจะทำให้นักเรียนสนใจการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น" ปลัด ศธ.กล่าว.“ อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/education/326754

นิทาน-หนังสืออ่านนอกเวลา
เสริมความรู้-คณิตศาสตร์
เสริมความรู้-ภาษาอังกฤษ
เสริมความรู้-สังคมศึกษา
เสริมความรู้-ภาษาไทย
อนุบาล-คณิตศาสตร์
อนุบาล-ภาษาอังกฤษ
อนุบาล-สังคมศึกษา
อนุบาล-วิทยาศาสตร์
อนุบาล-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-คณิตศาสตร์
ประถมศึกษา-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประถมศึกษา-ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา-สุขศึกษาและพลศึกษา
ประถมศึกษา-การงานและอาชีพ
ประถมศึกษา-ชุดติวเข้ม
ประถมศึกษา-คู่มือเตรียมสอบ
ประถมศึกษา-คอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนต้น-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนต้น-สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น-วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ฟิสิกส์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เคมี
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ชีววิทยา
มัธยมศึกษาตอนต้น-ชุดติวเข้ม
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เบ็ดเตล็ด
มัธยมศึกษาตอนปลาย-สังคมศึกษา
    
ค้นหา :